Əyləncəli və Öyrədici Mobil Proqramlar

MobİL PROQRAMLAR

İSTİFADƏÇİ TƏCRÜBƏSİ

VİZual DİZAYN

PROQRAMLARIN YAZILMASI

Proqramların Dizayn və Yazılma Prosesi

Mobil programların layihələndirilməsi və yazılıb aktivləşdirilməsi prosesi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir. 

StrategİyA & YOL XƏRİTƏSİ.

Proqramın istifadəçi profilləri və bazardaki ehtiyaclar analiz edilərək həm programın funksional xüsusiyyətləri müəyyən edilir, həm də bazardaki potensial inkişaf strategiyası hazırlanır. 

VİZual & UX DİZAYn

Müəyyən edilən xüsusiyyətlər və funksiyalar nəzərə alınarak ehtiyac duyulan vizual dizayn komponentləri hazırlanır və proqramın istifadəçi interfeysi dizayn edilir. 

KODUN YAZILMASI

Hazırlanan istifadəçi interfeysinin arzu edilən funksional ehtiyaclara cavab verəcək şəkildə işləməsi üçün ehtiyac duyulan kodlama çalışmaları həyata keçirilir.

proqramin aktİvləşməsİ & Monİtorİng

Son testlər tamamlandıqdan sonra proqram Apple App Store və Google Play Store`a yüklənərək aktivləşdirilir.  Sonraki mərhələdə istifadəçi rəyləri və istifadə statistikaları davamlı analiz edilərək proqramın üzərində lazımi təkmilləşdirmələr aparılır.